PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Červená Liška Restaurant s.r.o., IČ: 11953501 se sídlem U Milosrdných 852/12, Praha, 110 00 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 2. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů je pobrobně rozepsán níže v tabulce:
  Zákonný důvodÚčelÚdajeZdroj údajůZpracovatelé
  Plnění smlouvyVyřízení objednávky či rezervaceOsobní údaje klientů (kontantní údaje, bydliště) a informace o objednaném zbožíObjednávkové a rezervační formulářeSubdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, přepravní společnosti, platební brány
  Oprávněný zájemOdpověď na zprávu zaslanou přes kontaktní formulář (např. kariéra)Kontaktní údaje klientůInformace z formulářeWebhostingové služby
  Oprávněný zájemPoskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)Kontaktní údaje klientůInformace z objednávek a rezervacíMailingové služby, subdodavatelé
  Oprávněný zájemBěžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na serverPseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresyPohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybouGoogle Analytics, webhostingové služby
  Oprávněný zájemSdílení údajů s vydavatelem platební karty za účelem možné výjimky TRA, která umožní jednodušší nákupní procesJméno, fakturační a dodací adresa, email a telefonní čísloFormulář pro platbu voucheruVydavatel platební karty

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává osobní údaje
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb, příp. poštovních služeb.

VAŠE PRÁVA

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaší právo na ochranu osobních údajů.

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím zámků, hesel a antivirového programu.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odesláním objednávky či rezervace z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.